Wojewódzka Uroczystość z Okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK - 22.11.2016

Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przygotował Wojewódzka Uroczystość z Okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK, która odbyła się 22 listopada w Filharmonii Zielonogórskiej.

Podczas uroczystości zostały wręczone:
-Odznaczenia Państwowe
-Medale Edukacji Narodowej
-Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu
- Godność Członka Honorowego Polskiego Czerwonego Krzyża (za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia)
- Odznaki Honorowe PCK II,III, IV stopnia
- Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego
- Medale za Zasługi dla Pożarnictwa
- Kryształowe Serca
- Odznaki Zasłużony Honorowy Dawcy Krwi po oddani 18, 12 oraz 6 litrów krwi
- Złoty Krzyżyk po oddaniu ponad 50 litrów krwi (za szczególne działania na rzecz Stowarzyszenia)
- Podziękowania dla Wolontariuszy

Na Uroczystość przybyli:

Wicewojewoda Lubuski Pan Robert Paluch
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Pan Tomasz Wontor
Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Pani Monika Fabisz-Kołodzińska
Komendant Miejski w Zielonej Górze - Pan Piotr Fabiański
Członek Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP Pani Elżbieta Polak
Dyrektor Biura Senatora RP Waldemara Sługockiego - Pan Andrzej Janecki
Asystent Pani Poseł RP Katarzyny Osos- Pani Dominika Szydłowska
Członek Honorowy PCK - Pani Anna Kozłowska
Długoletni Prezes i Przewodniczący LOR HDK PCK - Pan Ryszard Szcząchor

Ponadto w Uroczystości uczestniczyli przedstawiciele miast,gmin,samorządów, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół i zakładów pracy, opiekunowie Szkolnych Kół PCK, media a przede wszystkim Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i działacze Polskiego Czerwonego Krzyża.

Materiał Radio Zielona Góra

Materiał Gazeta Lubuska


Archiwum bloga