Podsumowanie XIII Edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” PCK

                           Podsumowanie XIII Edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”
                                                   Polskiego Czerwonego Krzyża
                                                                   2015/2016

W roku szkolnym/akademickim 2015/2016  do Turnieju przystąpiły  33 szkoły ponadgimnazjalne i  4 uczelnie   z terenu województwa  lubuskiego.
Turniej podsumowało 25 szkół ponadgimnazjalnych i 3 uczelnie, 1652 krwiodawców oddało łącznie 830,400 l krwi.

Największą ilość krwi  w ramach  Turnieju pozyskano :
I.    Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie        92,250 l. krwi
II.    Zespół Szkół Elektronicznych i Sam. W Zielonej Górze  65,500 l. krwi
III.    Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu         64,350 l. krwi
IV.    ZS Technicznych i Ogólnokształcącego Gorzów W.        50,850 l. krwi
V.    ZS Centrum Kształcenia Rolniczego Bobowicko              50,400 l. krwi

Najwyższy wskaźnik aktywności uzyskali :
I.    Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie           0,599
II.    ZS Centrum Kształcenia  Rolniczego w Bobowicku           0,509
III.    ZS Technicznych i Licealnych w Żaganiu                           0,372

Najciekawszą prezentację przygotowali:
I.    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”  Nowej Soli               
II.     Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie
III.    Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach

Zwycięska prezentacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  Elektryk” z Nowej Soli została  wysłana do  Zarządu Głównego PCK, natomiast wszystkie trzy nagrodzone prezentacje przedstawiamy na dzisiejszej uroczystości.

Studenci
Największa ilość oddanej krwi w ramach Turnieju uzyskali  studenci z Uniwersytetu Zielonogórskiego 42,750l.krwi
Najwięcej akcji i najciekawszą prezentacje przedstawili studenci z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wszyscy laureaci otrzymują statuetki, ufundowane  przez ks.  Antoniego Humeniuka - Zasłużonego Honorowego Dawcę Krwi członka  Terenowego Klubu HDK PCK  przy Oddziale Rejonowym PCK w Zielonej Górze, ponadto upominki  ufundowali:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Zielonej Górze
Lubuski Oddział Okręgowy  Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze

Do etapu centralnego zgłoszono:
•    Uniwersytet Zielonogórski  w Zielonej Górze
•    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk”w Nowej Soli
•    Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie

Archiwum bloga