Dar Krwi na Dzień dziecka - PGNiG Zielona Góra

Przed siedzibą PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 17 czerwca (piątek) w godz. 9.00-
13.00 po raz kolejny stanie krwiobus, w którym „nafciarze” i mieszkańcy miasta będą
mogli oddać krew, która jest szczególnie potrzebna w okresie wakacji.
Działania na rzecz propagowania honorowego krwiodawstwa i bezpieczeństwa to tematy
szczególnie dla nas ważne, dlatego na parkingu taksówek przy ulicy Bohaterów Westerplatte
15 będzie działo się znacznie więcej.

Ci, którzy nas odwiedzą będą mieli okazję:
- nauczyć się, jak udzielać pierwszej pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia (NZK) z
użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego i jak prowadzić resuscytację
krążeniowo-oddechową,
- sprawdzić, jak zachowaliby się w zadymionym pomieszczeniu przechodząc przez specjalny
namiot wypełniony dymem teatralnym,
- zmierzyć bezpłatnie ciśnienie,
- porozmawiać o transplantacji i życiu po przeszczepie.
Organizatorzy akcji pod hasłem „Dar Krwi na Dzień Dziecka” to:
- PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze,
- Klub Honorowych Dawców Krwi HDK „Nafta”,
- Regionalna Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Partnerami akcji są:
- Lubuski Odział Okręgowy PCK – wolontariusze PCK, SIM PCK będą uczyć, jak udzielać pierwszej pomocy, oraz będą promować honorowe krwiodawstwo
- Miasto Zielona Góra - program „Promocja Honorowego Krwiodawstwa w mieście Zielona Góra w ramach promocji zdrowego stylu życia” realizowany przez PCK
- Sela Centrum BHP i PPoż. – pod okiem pracowników firmy (ratowników medycznych) będzie
można przećwiczyć użycie defibrylatora,
- Stowarzyszenie „Nerka” – udzieli informacji na temat transplantacji.

Podczas akcji o godz. 12.00 odbędzie się także uroczyste wręczenie odznak Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi za oddanie 6, 12, i 18 litrów krwi. Odznaczenia otrzymają mieszkańcy
Zielonej Góry, a wręczać je będzie członek Zarządu Lubuskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża Jacek Fortuna.

Archiwum bloga