Uroczystość z okazji 95 lecia PCK oraz Dni HDK PCK - Filharmonia Zielona Góra

Na zaproszenie Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze 26 listopada o godz. 13:00 w Filharmonii Zielonogórskiej odbyła się Wojewódzka Uroczystość z okazji 95-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża i Dni Honorowego Krwiodawstwa. Podczas uroczystości zostały wręczone min. Odznaczenia Państwowe, odznaczenia Zasłużony dla Zdrowia Narodu, Odznaki Honorowe PCK - Kryształowe Serca, Odznaki Zasłużony dla Województwa Lubuskiego, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. W uroczystości uczestniczyli min. Jan Świerepo - Wojewoda Lubuski, Romuald Kreń - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego,  Monika Fabisz-Kołodzińska Dyrektor RCKiK w Zielonej Górze oraz  Igor Kosowicz.- Wicedyrektor RCKiK w Zielonej Górze. Całość uroczystości prowadziła Pani Bogusława Wolnik-Patalas z Radia Zachód.MATERIAŁ RADIO ZACHÓDMATERIAŁ RTV LUBUSKA


Archiwum bloga