Bądź bezpieczny! Przygotuj się! Stwórz swój własny plan na wypadek katastrofy.

 
Data:  12 czerwca 2014 r.
Godzina: 10:00 – 12:30
Miejsce: Zielonogórski Deptak przy pomniku Bachusa

Program „Bądź bezpieczny! Przygotuj się! Stwórz swój plan na wypadek katastrofy!” realizowany był na terenie Miasta Zielona Góra od kwietnia. Celem programu było pokazanie mieszkańcom Zielonej Góry możliwości przygotowania własnego planu działania na wypadek różnych, nagłych sytuacji kryzysowych. W ramach spotkań w przestrzeni miejskiej z mieszkańcami (Ratusz, plac zabaw na Niepodległości, obok pomnika Bohaterów Westerplatte), promowaliśmy stworzenie własnego planu dla swojej rodziny na wypadek sytuacji kryzysowej, katastrofy.
Rozmawialiśmy z zielonogórzanami, jak można zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci, dając im wiedzę, narzędzia, dzięki którym dzieci będą wiedziały jak zachować się w sytuacjach zagrożenia np. zaczepienie przez osobę obcą (określenie kto to jest obcy), bezpieczny powrót ze szkoły do domu, bezpieczne korzystanie z przestrzeni miejskiej, zagubienie się dziecka w sklepie i wiele innych.
Na każdym happeningu było stanowisko, na którym mieszkańcy mogli uzyskać informację
o procedurach ewakuacyjnych i sposobach ewakuacji. 
Nieodłączne dla bezpieczeństwa człowieka jest poznanie zasad pierwszej pomocy. Dlatego jednym
z punktów dbania o bezpieczeństwo mieszkańców była nauka pierwszej pomocy dzieci i młodzieży
jak również osób dorosłych. Mistrzostwa Pierwszej Pomocy na etapie szkolnym i rejonowym odbyły się w
tym roku właśnie pod hasłem „Bądź bezpieczny! Przygotuj się! Stwórz swój własny plan na wypadek katastrofy”.
Elementem edukacyjnym była ulotka, karta ICE znana już forma dbania o bezpieczeństwo w razie wypadku czy innego zagrożenia, a gadżetem promującym program była apteczka patrolowa, którą rozdawaliśmy przy okazji spotkań w przestrzeni miejskiej.
Spotkania z młodzieżą szkolną zakończyliśmy w maju. W szkoleniach udział wzięło ok. 250 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 

Program:
10:00 – Przywitanie dzieci, młodzieży, zielonogórzan na pierwszym happeningu podsumowującym program „Bądź bezpieczny! Przygotuj się! Stwórz swój własny plan na wypadek katastrofy.” realizowanym przy współpracy z Biurem Zarządzania Kryzysowego Miasta Zielona Góra i wsparciu finansowym budżetu Miasta Zielona Góra
- Pani Prezydent Miasta Zielona Góra Wioleta Haręźlak, Dyrektor Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Ryszard Marczewski

W czasie happeningu na deptaku obecni będą zaproszeni goście:

Grupa Ratownictwa Specjalnego PCK Żarybędzie można spotkać prawdziwe psy ratownicze.

Policja  będzie prezentować swoją pracą oraz programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Straż Pożarna – samochód Straży Pożarnej (mniejszy), sprzęt, spotkanie z pracą strażaków.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
– będzie można z bliska obejrzeć szkoleniowy samochód do nauki jazdy, stanowisko z ekranem dotyczące 
egzaminu na prawo jazdy, niespodzianki.
 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
– stoisko Kampanii  „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj!”,  informacje na temat kampanii,
 konkursy z niespodziankami
 
Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei -   
pokaz pracy Straży Ochrony Kolei z „psimi funkcjonariuszami” (ok. godziny 11 przewidziany pokaz) 
 
Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi Polskiego Czerwonego Krzyża  
– pokazy pierwszej pomocy, nauka na fantomie, konkursy z niespodziankami, malowanie twarzy…


W imieniu organizatorów zapraszamy na deptak dzieci przedszkolne, szkolne
i wszystkich zielonogórzan!
Będzie bardzo poważnie, będzie bardzo wesoło  i bardzo bezpiecznie!

Archiwum bloga