Z głębokim żalem żegnamy dr Zbigniewa Urbaniaka

Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje że 24.02.2014 r. odszedł  po ciężkiej chorobie Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze dr Zbigniew Urbaniak.

Doktor Zbigniew Urbaniak z honorowym krwiodawstwem związany był od roku 1964. Organizator Punktu Krwiodawstwa w Lubsku i jego pierwszy kierownik. W początkowym okresie wyróżnił się bardzo dobrą organizacją pobrań krwi na komisjach poborowych. W latach 1968 – 74 członek Zarządu Powiatowego PCK w Lubusku. Po przejściu do pracy w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa pracuje początkowo na stanowisku kierownika laboratorium, a następnie jako Dyrektor Stacji. W roku 1974 zostaje wybrany na Zjeździe W-ce Prezesem Zarządu Wojewódzkiego PCK.  Od 1978 do grudnia 1997 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego i Okręgowego PCK. Był członkiem Okręgowej Rady Reprezentantów Zarządu Okręgowego. Jako działacz PCK szczebla powiatowego, a następnie wojewódzkiego włożył dużo wysiłku w rozwój honorowego krwiodawstwa oraz innych dziedzin działalności PCK.  Był delegatem na Zjazdy Krajowe PCK ,członkiem Krajowej Rady Reprezentantów oraz członkiem Prezydium Zarządu Głównego PCK odpowiedzialnym za Honorowe Krwiodawstwo. W latach 1990-1999 był Przewodniczącym Krajowej Rady HDK PCK.  W 1999 roku otrzymał Godność Członka Honorowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Na podkreślenie zasługuje jego osobiste zaangażowanie, serdeczny stosunek do organizacji, działaczy i opinia na temat naszej roli wiodącej w honorowym krwiodawstwie. Obok Odznak Honorowych Polskiego Czerwonego Krzyża posiada również wiele medali i odznak pamiątkowych nadanych przez Polski Czerwony Krzyż oraz Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK w całej Polsce. Jako jeden z pierwszych działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża z  województwa zielonogórskiego został wyróżniony „Kryształowym Sercem”.

 (Fot. Archiwum PCK)

Archiwum bloga